Geschiedenis

logo transparant

 

Inleiding

 

Shaolin Wuhun geschiedenisDe Shaolin tempel wordt door velen gezien als de plek waar de Chinese vechtkunst haar oorsprong kent, dit is echter niet helemaal waar. Wat wel waar is, is dat de tempel een belangrijke rol heeft gespeeld in de ontwikkeling daarvan. De Shaolin tempel is op de eerste plaats een boeddhistische tempel gesticht in de 5de eeuw door een Indiase monnik, genaamd Batuo. Onder zijn leiding ontwikkelde de tempel zich tot een centrum voor religieus onderwijs. Volgens Chan (Zen) traditie start het boeddhisme in China met Bodhidharma. De geschiedenis over zijn leven is een mengeling van mythen en feiten. Er wordt aangenomen dat hij aan de basis heeft gestaan van het ontstaan van Shaolin Kungfu. Hij introduceerde er oefeningen om de conditie van de monniken, die veel uren zittend in meditatie doorbrachten, te verbeteren.

Afgezien hiervan was het om verschillende redenen van belang dat de monniken vechtkunst beheersten, o.a. voor de bescherming van de tempel en zijn bezittingen tegen bandieten en voor de militaire activiteiten waarvan de monniken deelnamen, om er enige te noemen. Een verwijzing hiernaar is in vele films, met de Shaolin tempel als middelpunt, terug te vinden. Eén van de beste is Jet Li’s “Shaolin Temple”.

Feit is dat de monniken een unieke vorm van vechtkunst hebben ontwikkeld die zich kenmerkt door de verschillende wapenvormen, diervormen en de haast bovenmenselijke qigong oefeningen.

Was het in het verleden een noodzaak vechtkunst te beheersen, tegenwoordig beoefenen we het vooral voor de gezondheid. Was de vechtkunst vroeger gehuld in een waas van geheimzinnigheid, tegenwoordig kan eenieder de vechtkunst leren. We leven wat dat betreft in een mooi tijdperk dat goed past in het beeld waarom Shaolin monniken de vechtkunst in eerste instantie beoefenen: voor de gezondheid, training van lichaam én geest.

 

De naam “Shaolin”

 

De tempel dankt zijn naam aan de ligging. De Shaolin tempel ligt op een helling van het Song gebergte (Song shan) in de provincie Henan tussen Luoyang en Zhengzhou. Het Song gebergte is een bergketen die de regio van oost naar west doorkruist met als hoogste pieken de Taishi berg (Taishi shan) in het oosten en de Shaoshi berg (Shaoshi shan) in het westen. De Shaolin tempel ligt onderaan Shaoshi shan en de naam verwijst naar alle waarschijnlijkheid naar de oude bossen (lin) op deze berg; vandaar Shaolin.

De Shaolin tempel is niet de enige tempel in het gebied. De Shaolin tempel dankt zijn uitzonderlijke positie aan zijn strategische ligging. De tempel lag op de weg naar de toenmalige hoofdstad (Luoyang) en de beslissing om de toenmalige keizer bij te staan is de redding gebleken van de Shaolin tempel. De uit steen gehouwen tabletten zijn er in de eerste plaats niet om op te geven over de heldendaden van de monniken maar eerder om de machthebbers van toen en in de toekomst te wijzen op de status van de tempel. Die wordt tot de dag van vandaag gerespecteerd en daar profiteert de hele wereld van, in die zin dat eenieder vandaag de dag naar Shaolin kan.