Chan

logo transparant

 

Shaolin Kungfu Chan

 

Shaolin Wuhun Chan

Bij geen andere vechtkunst is de relatie met chan (Zen) zo zichtbaar als bij Shaolin Kungfu. En dan niet in de eerste plaats omdat veel beoefenaren van Shaolin-stijl Kungfu zich kleden in monnikenpakken, maar vooral vanwege de Shaolin tempel. De Shaolin tempel is een boeddhistische tempel waar volgens de legende de Indiase monnik Bodhidharma het Chan Boeddhisme introduceerde.

 

Wat is Boeddhisme?

 

Shaolin Wuhun ChanBoeddhisme wordt gerekend tot ,één van de grote wereld “religiën”. Het Boeddhisme is feitelijk geen religie maar eerder een filosofie of levenswijze. De meeste religiën zien de wereld en alles daarin afkomstig van een enkele kracht, om het zo maar te noemen. Het boeddhisme daarentegen ziet de wereld en alles daarin in het kader van Oorzaak en Gevolg (Skt. “pratiya-samutpada”). Dit is een basisprincipe in het boeddhisme en betekent dat niets uit zichzelf tot stand is gekomen of onafhankelijk bestaat, maar dat alles tot stand is gekomen door middel van Oorzaak en Gevolg.

 

Shaolin Wuhun ChanIn het boeddhisme bidt men niet tot een God in de hoop op gezondheid, een lang leven, geluk, liefde etc. Het boeddhisme is gebaseerd op begrip en wijsheid, een wijsheid die ons in staat stelt onze ware aard te zien en die van de dingen om ons heen. Dit inzicht stelt ons in staat te leven vrij van illusies en vrij van verlangens, het Nirvana. Kortom het bereiken van “vrijheid” door onze eigen inspanning, door ons eigen gedrag.

 

boeddhisme benadrukt dat we anderen behandelen met compassie, we onszelf ontwikkelen, sterker worden door geleden verliezen, doen aan liefdadigheid en inveShaolin Wuhun geschiedenissteren in het onderhouden van goede contacten met anderen. Volgens het boeddhisme is er geen allesoverheersende macht, geen rechter die goede daden beloont en slechte daten bestraft. Alle geluk, goed en slecht wordt bepaald door ons eigen gedrag. De Boeddha is een voorbeeld van gelijkmatigheid en rede, een gids – en niet een of andere godheid. Er is Oorzaak en Gevolg en Karma –  afhankelijk van ons eigen gedrag: we zijn onze eigen God.

 

Mahayana boeddhisme geeft de volgende richtlijnen om ons te helpen in het dagelijks leven, namelijk de zes Paramita:

  • liefdadigheid
  • de Precepts
  • geduld
  • ijver
  • meditatie
  • Prajna-wijsheid

 

Met liefdadigheid wordt bedoeld belangeloos geven. De Precepts zijn gedragsregels voor lichaam, spraak en gedachten. Geduld betekent beledigingen, irritaties en andere ongemakken ondergaan zonder boos te worden en ijver is het wapen tegen luiheid. Met meditatie (concentratie) focussen we onze gedachten en komen we tot rust. Prajna is de basis van de zes perfecties oftewel de zes Paramita. Alleen met prajna-wijsheid kunnen de andere vijf paramita met de juiste intentie uitgevoerd worden. Prajna is niet hetzelfde als gewone wijsheid of kennis. Kennis nemen we tot ons van buitenaf. Prajna is innerlijke wijsheid, weten wat de wet van Oorzaak en Gevolg inhoudt, weten dat alle dharma’s “leeg” zijn. Zonder Prajna is het leven als het verhaal van de blinde en de olifant.

 

De blinde man kan de olifant niet zien maar alleen voelen, maar iedere keer als hij dat doet voelt hij slechts een deel van de olifant en kent hij de olifant slechts door de delen die hij voelt en kent hij niet de olifant als geheel. In dit voorbeeld is het oog als Prajna, die ons de werkelijkheid kan doen zien, hier gesymboliseerd door de olifant. Dus, zonder het oog (prajna) zien we niet het hele plaatje, de hele olifant (werkelijkheid).

 

Bron:

Of Benefit to Oneself and Others (A Critique of the Six Perfections by Venerable Master Hsing Yun)

 

Het credo van de Monniken in de Shaolin Tempel is:

Shaolin wuhun Chan

chán quán hé yi

Chan (boeddhisme) en quan (vuist-Kungfu) zijn één!

 

Met andere woorden we kunnen streven naar Verlichting door het beoefenen van Chan (boeddhisme) en/of quan (vuist-Kung-Fu), het is uiteindelijk hetzelfde. Quanfa, de “weg van de vuist”, kortgezegd de “weg”, daarin zitten de zes Paramita besloten en kan ons leiden naar Verlichting, het ultieme doel in het boeddhisme.

Shaolin Wuhun Chan

Omituofo!