Actueel

Guardians of the Universe (books with a cause)

Guardians of the Universe

Niet zo lang geleden kwam via een filmpje op youtube dit project onder de aandacht. Opgezet door de gebroeders Kladnik, met als doel bewustzijn te kweken over hoe wij omgaan met de natuur. De vervuiling van de natuur en met name het water is verontrusetned en zij zijn van mening dat wij nu de mensen moeten opvoeden om te beschermen wat ons het meest kostbaar is. De jeugd heeft de toekomst en zij worden straks onze “Guardians of the Universe”. Projecten om de natuur te beschermen en andere liefdadigheidsprojecten kosten geld. Een manier om aan fondsen te komen is het uitgeven van boeken, niet om daar zelf beter van te worden maar om de gever of donateur in staat te stellen te geven door iets moois aan te schaffen. Books with Cause oftewel Boeken met een reden! De serie boeken steunen elk een ander project. Zo zijn er reeds drie boeken verschenen die bedoeld zijn om geld in te zamelen voor de wederopbouw van het Shaolin Weeshuis; waaronder Shaolin Monastery en Sonshan Shaolin Temple. Tijdens het Shaolin Europe Festival in London is het boek Shaolin Monastery gepresenteerd aan het publiek. Enkelen van ons hebben dit boek als blijk van waardering voor hun inzet en deelname aan het toernooi ontvangen. Echter een ieder kan bijdragen aan dit goede doel door het boek te bestellen en het is een prachtig boek!

Op de foto is te zien hoe de Abt van Shaolin Tempel China, meester Shi Yong Xin, het boek doorbladert en met een simpele knik van het hoofd zijn goedkeuring geeft aan het boek en het project. Jullie kunnen ook meehelpen door dit boek te bestellen, hetzij via de school, de website van Guardians of the Universe en bij Shaolin Centrum Haarlem. Het boek ligt ter inzage in de school.

Help mee en wordt behalve Guardian of the Shaolin Tradition ook een Guardian of the Universe. Omituofo!

Guardians of the Universe